Mgr. Juraj Pohár

95.
Mgr. Juraj Pohár

Mgr. Juraj Pohár

Kandidujem znova, pretože za posledné 4 roky sme dosiahli rekordnú podporu, hlavne v rodinnej a dôchodkovej oblasti. Verím, že keď si ľudia uvedomia túto skutočnosť, dosiahneme ešte väčšie zmeny, ktoré budú slúžiť nám ľuďom. Zameriam sa na rekonštrukciu starých zákonov v poisťovníctve, stavebníctve a zdravotníctve. Legalizácia medicínskej marihuany je ďalším cieľom. Zavediem bezplatnú e-časenku pre každého a podporím viacjazyčnú verejnú správu a tlačivá, aj v bankách aj vo väčších štátnych, súkromných firmách. Podporujem zálohovací systém pre všetok baliaci materiál, ako je to napríklad pri PET fľašiach.