Ľubica Gálisová

50.
Ľubica Gálisová

Ľubica Gálisová

Svoj život som zasvätila starším, tým čo sa nevedia dovolať svojich práv a pomoci. Založila
som organizáciu, ktorá pomáha desaťtisícom seniorom cez bezplatnú linku v celej
SR. Postavila som sa za práva starších pred vládou, parlamentom, aj v Bruseli. Seniori
potrebujú svoj hlas v parlamente. Mojim cieľom je zúročiť skúsenosti, aby sa seniorom žilo
lepšie, dôchodky stabilne rástli, aby seniori mali lepšiu ochranu, pomoc, služby, ich ľudské
práva boli dodržiavané, aby bol vytvorený inštitút seniorského ombudsmana, prijatý zákon
na ochranu, dôstojnú a kvalitnú starobu všetkých seniorov.