Lukáš Anderko

43.
Lukáš Anderko

Lukáš Anderko

Myslieť na mladých, nezabúdať na starších. To je heslo, ktoré najviac vystihuje moju iniciatívu, prečo sa chcem uchádzať o post poslanca do NRSR. Mám niekoľkoročné skúsenosti z komunálnej politiky v meste Prešov, kde sa dennodenne stretávam s ľuďmi a ich požiadavkami. Na základe týchto podnetov vnímam, že potrebujeme hľadať riešenia a finančné zdroje na podporu mladých ľudí a rodín. Ako manžel, otec a mladý človek si však uvedomujem, že len súlad medzi mladými inovatívnymi osobami a skúsenosťami vyzrelými ľuďmi môže priniesť želaný efekt – ODVÁŽNE A ÚPRIMNÉ SLOVENSKO.