Mgr. Mária Javornická

117.
Mgr. Mária Javornická

Mgr. Mária Javornická

Roky sa zasadzujem za pravdu, spravodlivosť, ľudskosť, odbornosť, dodržiavanie zákonnosti, jedným slovom za morálku vo všetkých jej podobách, nielen v súkromnom ale aj v profesnom živote. Ako sestra a zástupkyňa sestier a pôrodných asistentiek hájim ich práva, naprieč celým Slovenskom, ktoré sú neustále  porušované zo strany mocných. Zároveň hájim zákonnosť aj pre ostatných zdravotníckych pracovníkov a tak sa zasadzujem za práva pacientov na  adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Čiastkové úspechy však nestačia, skutočné zmeny sa dajú pre všetkých dosiahnuť len na pôde parlamentu.