Mgr. Marián Michael Mackovič

118.
Mgr. Marián Michael Mackovič

Mgr. Marián Michael Mackovič

Ako poslanec budem presadzovať zákony, ktoré skvalitnia občanom život a ochránia tých najzraniteľnejších. Odmietam korupciu a klientelizmus. Som za zjednodušenie procesov čerpania eurofondov, ale aj za prísnejšie postihy ich zneužitia. Vždy podporím legislatívu, ktorá posilní vymožiteľnosť práva, ako aj rovnomerný rozvoj všetkých regiónov. Som zástancom užšej spolupráce medzi štátom a samosprávami. Keďže celý svoj profesionálny život pôsobím v školstve, chcem, aby výsledkom mojej poslaneckej aktivity bolo reálne skvalitnenie vzdelávacieho systému, ako aj podpora rozvoja detí a mládeže.