Mgr. Martin Seman

59.
Mgr. Martin Seman

Mgr. Martin Seman

Chcem svoje skúsenosti získané v súkromnej sfére v zahraničí a v štátnej správe a samospráve na Slovensku, využiť na pomoc našej krajine. Mojou prioritou je odbúravanie byrokracie, štíhlejší štát a tvorba nových pracovných miest. Potrebujeme príležitosti pre mladých, aby boli v popredí inovácií a pozitívnych zmien. Zabezpečme konečne slušné životné podmienky pre mladé rodiny – našu budúcnosť, ako aj pre našich seniorov, ktorí túto krajinu budovali celý svoj život. Chcem aby Slovensko bola prosperujúca krajina, tolerantná a zodpovedná spoločnosť, v ktorej nikto nemôže ostať na okraji.