JUDr. Martina Mészáros Bariaková

73.
JUDr. Martina Mészáros Bariaková

JUDr. Martina Mészáros Bariaková

ORGÁNY SPRAVODLIVOSTI S DÔVEROU ĽUDÍ, POMOC OBETIAM TRESTNEJ ČINNOSTI a FUNGUJÚCA VEREJNÁ SPRÁVA sú témy a činnosti, ktorým sa venujem v advokácii, pri výkone funkcie prednostky okresného úradu aj ako poslankyne mestského zastupiteľstva. Ako poslankyňa Národnej rady SR budem presadzovať novelizáciu zákonov, ktoré nám prinesú spravodlivé súdnictvo a efektívne advokátske služby. Chcem získať výraznejšiu podporu Intervenčných centier pre obete trestnej činnosti a byť aj naďalej súčasťou očisty našej krajiny od škodlivých stereotypov vo verejnom priestore.