Mgr. Matúš Bystriansky

7.
Mgr. Matúš Bystriansky

Mgr. Matúš Bystriansky

Kto som?

Dlhoročný hovorca a mediálny poradca hnutia SLOVENSKO. Pôsobil aj ako hovorca a poradca ministerky kultúry Natálie Milanovej. Protikorupčný aktivista, ktorý celému Slovensku ukázal ničnerobenie pseudoministerky kultúry Martiny Šimkovičovej na jej „pracovnej“ ceste v Abu Dhabi platenej z daní všetkých občanov SR. Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku a marketingovú komunikáciu na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Založil občianske združenie Priatelia rekreačného športu, s ktorého členmi vo voľnom čase zveľaďuje verejné priestranstvo, skvalitňuje životné prostredie a organizuje športové a kultúrne podujatia. Tento rok sa stal členom predsedníctva hnutia SLOVENSKO. Najväčším zmyslom jeho života je jeho štvorročná dcéra Zojka.

Ako by mala Európska únia vyzerať?

Ako spoločenstvo vyspelých krajín, ktoré majú jasné zahranično-politické smerovanie a spoločný cieľ – prosperitu. Spoločenstvo, ktoré nebude riešiť zvrátenosti a opatrenia proti zdravému rozumu, ale bude robiť maximum pre zvyšovanie životnej úrovne občanov Európskej únie.

S akým cieľom kandidujete do Európskeho parlamentu
a akej oblasti sa chcete venovať?

Mladí ľudia si zaslúžia väčšiu pozornosť zo strany Európskej únie. Sú to práve generácie mladých, ktorí budú onedlho formovať Európsku úniu a rozhodovať, akým smerom sa bude toto spoločenstvo uberať. Preto je potrebné, aby Europarlament, popri ďalších dôležitých témach, zlepšoval aj podmienky pre štart mladých ľudí do života. K tomuto cieľu chcem ako europoslanec prispieť.

Čo považujete za Váš doterajší najväčší pracovný úspech?

Spolu s poslancami a ministrami za hnutie SLOVENSKO som sa podieľal na tvorbe desiatok zákonov, ktoré výrazne pomohli ľuďom. Za všetky spomeniem náš rodinný balíček, vďaka ktorému štát rodičom prispieva až 200 eur mesačne na dieťa. Za osobný úspech považujem aj nedávne odhalenie flákania ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ktorá si z pracovnej cesty v Abu Dhabi urobila dovolenku za peniaze všetkých daňových poplatníkov. Vďaka nášmu videu videli jej ničnerobenie milióny ľudí na Slovensku a urobili si tak názor na jej „prácu“ pre ľudí.