Milan Kuriak

Poslanec NR SR

36.
Milan Kuriak
4 836

Milan Kuriak

Poslanec NR SR

4 836

Správca horskej chaty (Tvrdošín)
49 rokov

Má silné sociálne cítenie, pomáha slabším a ľuďom v núdzi. Dve volebne obdobia pôsobil v komunálnej politike ako poslanec mestského zastupiteľstva. Nepodvolil sa tlaku moci a aktívne poukazoval na chyby v meste. Chce pozdvihnúť situáciu podnikateľov, pričiniť sa o rozvoj regiónov a zlepšiť sociálnu situáciu rodín, starých a chorých ľudí, aby netrpeli núdzou a existenčnými problémami. Veľmi mu záleží na ochrane životného prostredia a chce urobiť všetko preto, aby na Slovensku vládli čestní ľudia.

Aké sú Vaše politické ambície? “Mojím cieľom a snom je, aby v politike od komunálnej až po parlamentnú úroveň zavládla ľudskosť, slušnosť, morálka a čestnosť.”

  • Klub OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (člen)
  • Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ (podpredseda)
  • Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti (člen)
  • Výbor NR SR pre financie a rozpočet (člen)

  • Aktuálne žiadne dokumenty

Videovizitka