Ing. Milan Remenár

106.
Ing. Milan Remenár

Ing. Milan Remenár

Ako IT expert som sa v minulosti  na Slovensku stretol  s nehospodárnymi výdavkami štátnych prostriedkov na IT systémy, ktoré boli výrazne predražené alebo  reálne neplnili žiadnu  pridanú hodnotu pri zlepšovaní služieb státu . Až prácou na IT projektoch v zahraničí som sa naučil  ako sa majú šetriť  výdavky a vytvárať efektívne  IT systémy . Do NR SR kandidujem hlavne preto, aby sme za štátne peniaze zabezpečili dobré služby pre občanov a efektívnu správu štátneho majetku.