JUDr. Milan Vetrák, PhD.

6.
JUDr. Milan Vetrák, PhD.

JUDr. Milan Vetrák, PhD.

Kto som?

Mám 49 rokov, som právnik, rodený Bratislavčan. Viac ako 4 roky som pôsobil v špičkových právnych servisoch európskych inštitúcií. V štátnej správe som si prešiel manažérskymi pozíciami od vedúceho oddelenia až po predsedu štátneho úradu. Od roku 2014 som aj úspešným bratislavským komunálnym poslancom. V roku 2020 som bol zvolený za poslanca Národnej rady SR, pôsobil som ako predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR. V rozmedzí rokov 2020-2023 som bol hodnotený ako najaktívnejší poslanec parlamentu. Pre mňa je najdôležitejšia pomoc ľuďom, boj proti korupcii, ako aj zahraničnej politike so zameraním na Európsku úniu a na slovenské zahraničie.

Ako by mala Európska únia vyzerať?

Európska únia musí byť bezpečným, prosperujúcim projektom, založeným na jasných pravidlách a úcte k národnej suverenite členských štátov. Voči Bruselu treba mať vyváženú pozíciu. Oceňujeme ekonomické, bezpečnostné, sociálne výhody, ale sme zároveň kritickí, keď sa únia snaží presadzovať záujmy, ktoré sú pre Slovensko nevýhodné. EÚ musí dávať priestor pre kvalitné vzdelanie na prestížnych školách, cestovanie, uplatnenie sa v zamestnaní, obchodovaní, investovaní, ale aj vo zvyšovaní životnej úrovne, či v práve na spravodlivosť a v rozvoji našich obcí, miest a krajov.

S akým cieľom kandidujete do Európskeho parlamentu
a akej oblasti sa chcete venovať?

V Europarlamente budem presadzovať záujmy ľudí, nie oligarchov a lobistických skupín. Európska únia musí byť silným hráčom v celosvetovom meradle, aby sa jej ekonomicky darilo, čo prispeje aj k vyššej životnej úrovni ľudí na Slovensku. Slováci si zaslúžia zdravé potraviny, kvalitnejšie vzdelanie, lepšie platené zamestnanie, zdravšie životné prostredie a právny štát. Viac eurofondov bez korupcie, podvodov, regulácie a byrokracie, bez dezinformácií a extrémizmu, ako aj motivačné opatrenia, aby mladí ľudia neodchádzali natrvalo mimo hraníc vlasti, či Európy.

Čo považujete za Váš doterajší najväčší pracovný úspech?

Ako člen vyjednávacieho tímu som pomohol doviesť Slovensko do Európskej únie. Ako spravodajca Európskej centrálnej banky na Slovensku som zásadne napomohol zavedeniu eura na Slovensku. Za úspech považujem aj prácu v špičkových právnych servisoch európskych inštitúcií a vykonávanie funkcie predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR, či predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.