Mgr. Miroslav Sopko

144.
Mgr. Miroslav Sopko

Mgr. Miroslav Sopko

Poslanec NR SR (Zalužice)
45 rokov

V parlamente zastupuje práva učiteľov.

Poslanec NR SR. Pôsobí v Mandátovom a imunitnom výbore NR SR a Výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Stal sa tieňovým ministrom školstva a podpredsedom poslaneckého klubu. Zároveň je jeden zo zakladajúcich členov Občianskej iniciatívy Zemplína a Slovenskej komory učiteľov.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať? “Som za vzdelávajúce sa Slovensko. Chcem sa aj naďalej zasadzovať o razantné zvýšenie platov v školstve, menej byrokracie, asistentov a odborných zamestnancov pre všetky deti podľa ich potrieb, moderné vzdelávanie v moderných školách a univerzity špičkovej úrovne.”

Odpočet: “Vďaka mojim návrhom majú kuchárky, upratovačky a školníci vyššie platy, netlačí sa elektronická triedna kniha, existuje vekový strop pre učiteľov. Aj vďaka mojej práci zostal deťom v škôlkach príspevok na vzdelávanie. Dáva sa viac peňazí na prácu s mládežou a podporujú sa zahraniční Slováci.”

Videovizitka