Mgr. Natália Nagyová, MPH, dis

108.
Mgr. Natália Nagyová, MPH, dis

Mgr. Natália Nagyová, MPH, dis

Roky skúseností z práce v zdravotníctve v pozícii sestry chcem využiť na to, aby slovenské zdravotníctvo bolo hodné 21. storočia. Mojim cieľom je optimalizácia ošetrovateľských tímov, zavedenie digitalizácie do ošetrovateľstva, ale aj tvorba motivujúceho pracovného prostredia pre zdravotníkov. Zároveň chcem zlepšiť dostupnosť ošetrovateľskej starostlivosti odkázaným osobám a marginalizovaným skupinám v ich prirodzenom prostredí. K dosiahnutiu týchto cieľov chcem získať politickú podporu parlamentu a vlády, pretože len systémovými zmenami udržíme slovenské zdravotníctvo na svetovej úrovni.