Ing. Ondrej Filipiak

130.
Ing. Ondrej Filipiak

Ing. Ondrej Filipiak

V novodobých dejinách Slovenska len málokto upriamil pozornosť na odbornosť, profesionalitu, etiku a morálku vo všetkých  úrovniach riadenia  spoločnosti. V roku 2020 začal proces ozdravovania spoločnosti. Je to dlhodobý  a neľahký zápas a preto je nutné v ňom  pokračovať. Všetky  doterajšie skúsenosti chcem využiť na dosiahnutie nasledujúcich cieľov:

  • spravodlivosť,   
  • zdravé životné prostredie,
  • dôstojné životné podmienky,   
  • kvalitné vzdelanie, 
  • kvalitná zdravotná starostlivosť. 

 Kvalitný ľudský potenciál,  vyvodzovanie  zodpovednosti  a meranie  kvality odvedenej práce je zárukou splnenia týchto cieľov.