Pavol Mikluš

133.
Pavol Mikluš

Pavol Mikluš

Ako poslanec  NR SR budem presadzovať legislatívne zmeny , ktoré budú viesť k absolútnemu zákazu vývozu guľatiny do zahraničia. Vývoz by sa týkal len hotových výrobkov z guľatiny. Týmto by vznikli nové prevádzky a pracovné príležitosti, čo by zvýšilo zamestnanosť  v drevárskom priemysle v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky. Ďalej sa budem zasadzovať za úplný zákaz predaja súkromných a štátnych lesov zahraničným subjektom. Väčšina lesného fondu je už predaná rôznym zahraničným investorom, ktorí zatiaľ v maximálnej miere vykonávajú výrub  lesov.