PhDr. Mgr. Peter Harvan, LL.M.

66.
PhDr. Mgr. Peter Harvan, LL.M.

PhDr. Mgr. Peter Harvan, LL.M.

Po mnohých rokoch skúsenosti v rôznych riadiacich funkciách v súkromnej, či politickej sfére chcem vynaložiť ešte väčšie úsilie a získať podporu vlády a parlamentu na presadenie ústavnej zmeny, ktorá by definovala rodinu ako zväzok jedného muža a jednej ženy. Budem sa snažiť, aby firmy, ktoré nezaplatia do mesiaca po splatnosti faktúr nemohli ďalej podnikať na Slovensku a obohacovať sa na úkor obyčajných rodín. Chcem sa usilovať o rozvoj regiónov, najmä tých najmenej rozvinutých a dať im možnosť rozhodovať o vlastnom rozvoji decentralizovane mimo úradnikov v hlavnom meste.