Peter Janó

100.
Peter Janó

Peter Janó

Politikou žijem väčšiu časť svojho života. Nikdy mi nebolo a nebude jedno, v akej krajine žijem. Veci verejné ma po voľbách 2020 zaujímajú preto, lebo sme čoraz viac konfrontovaní dvanásťročnými mafiánskym praktikami predošlých vlád. Venujem sa strojárstvu, riadil som výrobnú spoločnosť, ktorá mala celospoločenský význam. Aktuálne máme pred sebou štvrté parlamentné voľby, v ktorých sme podľa rôznych agentúr nikdy neboli favoritom. Rok 2020 však ukázal mnoho. Máme za sebou veľmi ťažké volebné obdobie, ktoré však na druhej strane poukázalo na našu priamočiarosť na ceste v boji s podvodníkmi a politickými mafiánmi.