Mgr. Peter Pollák

18.
Mgr. Peter Pollák

Mgr. Peter Pollák

Po rokoch experimentovania, rôznych pilotných projektoch a stratégiách chcem využiť doterajšie skúsenosti na to, aby sme sa poučili, nedali sa odradiť a vynaložili ešte väčšie úsilie v napredovaní. K tomuto cieľu chcem získať politickú podporu jednak na strane parlamentu, vlády, ale aj miest a obcí. Dôraz budem klásť na obce, mestá, ale aj celé regióny. Na dosiahnutie hmatateľných a dlhodobo udržateľných zmien v týchto lokalitách sú nutné systémové zmeny v oblasti výchovy a vzdelávania, v oblasti zlepšenia životných podmienok, ale aj v oblasti tvorby pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných.