RNDr. Peter Dobeš

40.
RNDr. Peter Dobeš

RNDr. Peter Dobeš

Kandidujem so silným tímom, uchádzam sa o vašu podporu pokračovať v začatých programoch, ktoré pretavím do výsledkov. Slušnosť, pracovitosť, zodpovednosť a sloboda sú hodnoty, s ktorými sa dá rozvíjať naša krajina. Chcem participovať na vytváraní vhodného systému nástrojov pre zmiernenie klimatických zmien, nepriaznivého hospodárskeho a sociálneho vývoja. K tomuto cieľu je nutná politická podpora jednak na strane parlamentu, vlády, ale aj miest, obcí a regiónov. Na dosiahnutie hmatateľných a dlhodobo udržateľných zmien v spoločnosti sú potrebné systémové zmeny. Bude pre mňa česť Vás zastupovať.