Ing. Roman Súcky

136.
Ing. Roman Súcky

Ing. Roman Súcky

Ponuku kandidovať do parlamentu som prijal predovšetkým kvôli masívnej podpore rodín, ktorú zabezpečilo hlavne hnutie OĽANO. Do roku 2020 som dlhodobo žil a pracoval v zahraničí, kde je podpora rodín s deťmi na vynikajúcej úrovni. Po návrate na Slovensko som nemohol uveriť, ako náš štát zanedbáva najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva. Ďalším dôvodom je reforma verejnej správy. Mám dlhoročné skúsenosti s prácou v samospráve, ale aj v štátnej službe. Rád by som ako poslanec prispel nápadmi, aby verejná správa fungovala efektívne. Môžem sľúbiť odbornosť, precíznosť, zdravý rozum a bezkorupčné správanie.