Mgr. Simona Bugyinská

141.
Mgr. Simona Bugyinská

Mgr. Simona Bugyinská

Kandidovať som sa rozhodla preto, že je to výzva odovzdať moje dlhodobé odborné skúsenosti z oblasti verejných financií a všetko súvisiace s nimi. Neodmysliteľnou súčasťou je aj podnikateľská sféra.