Ing. Mgr. Viera Olbertová

83.
Ing. Mgr. Viera Olbertová

Ing. Mgr. Viera Olbertová

Prečo kandidujem? Uvedomujem si, že tridsiateho septembra budú dôležité voľby, ktoré rozhodnú o našom Slovensku. A nie je to dobré, keď sa i u nás ohrozuje život deti, keď sa mládeži podsúvajú nezdravé názory namiesto pravdy, keď sa zanedbáva ochrana a dôstojnosť človeka, keď sú zákony zle nastavené, keď sa deje krivda a nespravodlivosť, zvlášť slabším, keď sa rozmáha korupcia, rozkráda verejný majetok, keď sa zanedbáva zdravotníctvo a vzdelanie. Vtedy nemôžeme mlčať a tváriť sa, že sa nás to netýka. Práve naopak treba sa ozvať. A také krédo, ktoré to všetko vystihuje, je “ Žiť, nechať žiť a pomáhať žiť “