JUDr. Mgr. Vladimír Feľbaba

71.
JUDr. Mgr. Vladimír Feľbaba

JUDr. Mgr. Vladimír Feľbaba

Svoj život spájam so zastupovaním ľudí v najrôznejších situáciách. Mal som tú možnosť zastupovať a obhajovať ľudí pred štátnymi úradmi, organizáciami, na súde, či už druhé volebné obdobie v mestskom zastupiteľstve v rodnom Prešove. Odvážnym prístupom pomáham už dnes tvoriť lepší región a krajinu. Ako mladý človek vidím budúcnosť práve v našich regiónoch, a preto usilovnou a pedantnou prácou pomôžem rozvíjať náš spoločný domov a prostredie, kde žijeme. Som bývalý prešovský viceprimátor, povolaním právnik a záujmy nás všetkých presadzujem vždy v pokore a s vedomím, že slúžim záujmom obyvateľov.