Vladimír Vozár

132.
Vladimír Vozár

Vladimír Vozár

Drahí občania a priatelia, po skúsenostiach a praxi, ktorú som nadobudol ako okresný predseda pre Košice-okolie, kde som sa rozprával ako s ľuďmi tak aj s predstaviteľmi miest a obcí a zároveň s 10 ročnou praxou v manažmente, som sa rozhodol kandidovať a vniesť nové svetlo a nápady do súčasného systému, ktorý potrebuje nutne zmenu. Chcem reprezentovať aj Vaše myšlienky a priniesť novú silu, silu slovenského národa, ktorý sa nedá zotročiť a chce žít slobodne a dôstojne. Chcem pomáhať každému občanovi bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, národnosť či zdravotný stav a bez akejkoľvek diskriminácie.