Vojtech Tóth, MBA

47.
Vojtech Tóth, MBA

Vojtech Tóth, MBA

Vážení spoluobčania, každý z nás sa v živote riadi určitými hodnotami. Pre mňa sú základné hodnoty v osobnom ale aj politickom živote RODINA a OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. Oba sú rovnako dôležité a ovplyvňujú život nás a našich deti. Rozhodnime sa preto 30. septembra správne.