Mgr. Zuzana Bradovková

74.
Mgr. Zuzana Bradovková

Mgr. Zuzana Bradovková

Prečo kandidujem? Aby som bola jednou z tých, ktorí vrátia dôveru v politiku. Verím, že funkcia poslanca je službou občanovi. Zvolený poslanec nesmie sklamať dôveru svojho voliča. Mojou prioritou je sociálna oblasť. Citlivo vnímam problémy rodiny, kde jeden z rodičov chýba. Či už ide o slobodné matky, alebo ovdovelých rodičov. Na tieto skupiny rodičov sa veľmi často zabúda, spoločnosť si možno ani neuvedomuje, s čím tieto rodiny zápasia. Verím, že je možné, aby štát týmto ľuďom dokázal pomôcť prekonať to najťažšie obdobie ich životov.