Podpredseda NR SR

Podpredseda NR SR

Mgr. Gábor Grendel

Predseda poslaneckého klubu

Predseda poslaneckého klubu

Mgr. Michal Šipoš

Predseda Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Predseda Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Mgr. Richard Vašečka

Predsedníčka Mandátového a imunitného výboru

Predsedníčka Mandátového a imunitného výboru

Mgr. et Mgr. Anna Andrejuvová

Predseda Ústavnoprávneho výboru

Predseda Ústavnoprávneho výboru

JUDr. Milan Vetrák, PhD.

Predseda Výboru pre hospodárske záležitosti

Predseda Výboru pre hospodárske záležitosti

Mgr. Peter Kremský

Poslanec
NR SR

Poslanec <br> NR SR

Igor Matovič

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Mgr. Lukáš Kyselica

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

PaedDr. Mária Šofranko

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Mgr. Jozef Pročko

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

MUDr. Anna Záborská

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

MUDr. Marek Krajčí

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Karol Kučera

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Milan Potocký

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD. MPH.

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Erik Ňarjaš

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

Ing. arch. Zita Pleštinská

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Bc. Dominik Drdul

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Ján Kerekréti

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH,

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Mgr. Peter Liba

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

RNDr. Mgr. Ján Szőllős, CSc.

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

Mgr. Lucia Drábiková, PhD.

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

PaedDr. Peter Vons

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Mgr. Peter Pollák

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

Mgr. Jana Majorová Garstková

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

RNDr. Peter Dobeš

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Milan Kuriak

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Mgr. Igor Hus

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

PaedDr. Ing. Marcel Mihalik

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Mgr. Radovan Marcinčin

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Mgr. Marek Šefčík

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Ing. Martin Fecko