Parlament Slovenskej republiky

Mgr. Gábor Grendel

Mgr. Michal Šipoš

Mgr. Richard Vašečka

Mgr. Anna Andrejuvová

JUDr. Milan Vetrák, PhD.

Predseda Výboru pre hospodárske záležitosti

Predseda Výboru pre hospodárske záležitosti

Mgr. Peter Kremský

Igor Matovič

Mgr. Lukáš Kyselica

PaedDr. Mária Šofranko

Mgr. Jozef Pročko

MUDr. Anna Záborská

Karol Kučera

Milan Potocký

Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD. MPH.

Ing. arch. Zita Pleštinská

Mgr. Dominik Drdul

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Ján Kerekréti

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH,

Mgr. Peter Liba

RNDr. Mgr. Ján Szőllős, CSc.

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

Mgr. Lucia Drábiková, PhD.

Peter Vons

Mgr. Peter Pollák

Mgr. Jana Majorová Garstková

RNDr. Peter Dobeš

Milan Kuriak

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Mgr. Igor Hus

PaedDr. Ing. Marcel Mihalik

Mgr. Radovan Marcinčin

Mgr. Marek Šefčík

Ing. Martin Fecko

Mgr. Tomáš Šudík