Parlament Slovenskej republiky

Počet získaných krúžkov: 28181

Mgr. Gábor Grendel

Počet získaných krúžkov: 31466

Mgr. Michal Šipoš

Počet získaných krúžkov:

Mgr. Richard Vašečka

Počet získaných krúžkov:

Mgr. Anna Andrejuvová

Počet získaných krúžkov:

JUDr. Milan Vetrák, PhD.

Predseda Výboru pre hospodárske záležitosti

Predseda Výboru pre hospodárske záležitosti
Počet získaných krúžkov: 5756

Mgr. Peter Kremský

Počet získaných krúžkov: 178614

Igor Matovič

Počet získaných krúžkov:

Mgr. Lukáš Kyselica

Počet získaných krúžkov:

PaedDr. Mária Šofranko

Počet získaných krúžkov: 11059

Mgr. Jozef Pročko

Počet získaných krúžkov:

MUDr. Anna Záborská

Počet získaných krúžkov:

Počet získaných krúžkov:

Karol Kučera

Počet získaných krúžkov:

Milan Potocký

Počet získaných krúžkov:

Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD. MPH.

Počet získaných krúžkov:

Ing. arch. Zita Pleštinská

Počet získaných krúžkov:

Mgr. Dominik Drdul

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR
Počet získaných krúžkov: 1788

Ján Kerekréti

Počet získaných krúžkov:

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH,

Počet získaných krúžkov:

Mgr. Peter Liba

Počet získaných krúžkov:

RNDr. Mgr. Ján Szőllős, CSc.

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR
Počet získaných krúžkov: 7928

Mgr. Lucia Drábiková, PhD.

Počet získaných krúžkov:

Peter Vons

Počet získaných krúžkov: 53005

Mgr. Peter Pollák

Počet získaných krúžkov:

Mgr. Jana Majorová Garstková

Počet získaných krúžkov:

RNDr. Peter Dobeš

Počet získaných krúžkov:

Milan Kuriak

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR
Počet získaných krúžkov: 2482

Mgr. Igor Hus

Počet získaných krúžkov:

PaedDr. Ing. Marcel Mihalik

Počet získaných krúžkov:

Mgr. Radovan Marcinčin

Počet získaných krúžkov:

Mgr. Marek Šefčík

Počet získaných krúžkov:

Ing. Martin Fecko

Počet získaných krúžkov:

Mgr. Tomáš Šudík