Podpredseda NR SR

Podpredseda NR SR

Mgr. Gábor Grendel

Predseda poslaneckého klubu

Predseda poslaneckého klubu

Mgr. Michal Šipoš

Predseda Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Predseda Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Mgr. Richard Vašečka

Predseda
Výboru pre kultúru a médiá

Predseda<br>Výboru pre kultúru a médiá

Mgr. Kristián Čekovský

Predsedníčka Mandátového a imunitného výboru

Predsedníčka Mandátového a imunitného výboru

Mgr. et Mgr. Anna Andrejuvová

Predseda Ústavnoprávneho výboru

Predseda Ústavnoprávneho výboru

JUDr. Milan Vetrák, PhD.

Predseda Výboru pre hospodárske záležitosti

Predseda Výboru pre hospodárske záležitosti

Mgr. Peter Kremský

Predseda
Výboru pre obranu a bezpečnosť

Predseda<br>Výboru pre obranu a bezpečnosť

PhDr. Juraj Krúpa

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Mgr. Lukáš Kyselica

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

PaedDr. Mária Šofranko

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Mgr. Jozef Pročko

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

MUDr. Anna Záborská

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

MUDr. Marek Krajčí

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

Anna Remiášová

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Karol Kučera

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Milan Potocký

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD. MPH.

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Erik Ňarjaš

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Mgr. Jozef Bubnár

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

Ing. arch. Zita Pleštinská

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Bc. Dominik Drdul

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Tomáš Šudík

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Ján Kerekréti

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH,

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Mgr. Peter Liba

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

RNDr. Mgr. Ján Szőllős, CSc.

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

Mgr. Monika Kozelová

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

Mgr. Lucia Drábiková, PhD.

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

PaedDr. Peter Vons

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Mgr. Peter Pollák

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

Mgr. Jana Majorová Garstková

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

Ing. Anna Mierna

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

RNDr. Peter Dobeš

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

Mgr. Jarmila Vaňová

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Milan Kuriak

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Robert Halák

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

PhDr. Katarína Hatráková

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Mgr. Igor Hus

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Ján Krošlák

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Mgr. Andrej Stančík

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

PaedDr. Ing. Marcel Mihalik

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

Bc. Romana Tabák

Poslankyňa
NR SR

Poslankyňa<br>NR SR

Mgr. Martina Brisudová

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Mgr. Radovan Marcinčin

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Mgr. Marek Šefčík

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

PhDr. Juraj Gyimesi

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Richard Nemec

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Vladimír Zajačik

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Sebastián Kozarec

Poslanec
NR SR

Poslanec<br>NR SR

Ing. Martin Fecko