V utorok budete môcť darovať krv priamo v parlamente

V utorok budete môcť darovať krv priamo v parlamente

Predsedníčka výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Erika Jurinová a zástupca občianskeho združenia RomaIntegra Peter Pollák pozývajú na spomienkové podujatie a […]

Please Banerghatta National Park

Nesystémové balíčky pre chudobných nevyriešia chudobu na Slovensku.

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny zverejnilo informáciu o začínajúcej distribúcií potravinových balíčkov pre najodkázanejších občanov. Budú financované z fondu európskej pomoci s cieľom […]

Poslankyne za hnutie OĽANO-NOVA kritizujú ministra práce, soc. vecí a rodiny za nedostatočné  opatrenia v oblasti rodovej rovnosti

Poslankyne za hnutie OĽANO-NOVA kritizujú ministra práce, soc. vecí a rodiny za nedostatočné opatrenia v oblasti rodovej rovnosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku, v ktorej hodnotí vývoj v […]