P. Pollák k dnešnému odpočtu práce splnomocnenca vlády pre rómske komunity Ábela Ravasza

Riešeniu rómskej problematiky nepomôže ani dvadsiata (!) vládna stratégia, na ktorej vláda a rómsky splnomocnenec rok pracovali. Vláda a splnomocnenenec Ravasz premrhali rok, počas ktorého s ľuďmi v osadách nerobili absolútne nič.

Protestujeme proti využívaniu finančných zdrojov Slovenska na financovanie potratov v chudobných krajinách

Rozvojové krajiny majú predsa oveľa závažnejšie problémy – zlý prístup k pitnej vode, extrémna chudoba, zlá alebo neexistujúca zdravotná starostlivosť, nedostatočná možnosť získania vzdelania, zlyhávajúci štát.

Kauza úplatky: Nie jeden úradník, ale systém v Pôdohospodárskej platobnej agentúre je chorý

Robert Fico sa snaží vytvoriť dymovú clonu, pretože hlavným problémom Slovenska nie sú úplatky od normálnych ľudí, ale miliónové kšefty s politickým krytím, alebo zlyhávanie systému, ktorý je podhubím pre korupčné správanie a mrhanie verejných peňazí.