M: Sopko: Cestou k výberu budúceho povolania je kariérová výchova miesto vreckového

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle zverejnilo dva zoznamy. Prvým je zoznam študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a druhý s odbormi, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce.

Kauza kompa: Nové verejné obstarávanie, ešte väčšie predraženie

Minister životného prostredia by mal vysvetliť, prečo je hodnota zákazky stanovená na 1 992 000 eur s DPH ročne (8,3 milióna eur bez DPH na 60 mesiacov).

Ďalší postup poslancov a aktivistov pri regulovaní hazardu

Hlasovanie poslancov Mestského zastupiteľstva o zákaze hazardu na území Bratislavy včera neprešlo o jediný hlas.