Krátko o kandidátovi

“Naše školstvo potrebuje zmenu, aby sa naše deti pod vedením učiteľov naučili tvoriť, spolupracovať, počúvať sa a riešiť problémy. Presadím požiadavky mojich kolegov učiteľov, ktoré pomôžu vrátiť školstvu kvalitu a medzinárodnú úroveň.” Miroslav má 40 rokov, je otcom rodiny, učiteľom, viceprezidentom a jedným zo zakladateľov Slovenskej komory učiteľov. Školstvo podľa neho nevyhnutne potrebuje viac peňazí na rekonštrukciu škol a platy učiteľov.

Pozrite si video kandidáta

Viac o kandidátovi

vek
40
bydlisko
Zalužice (okres Michalovce)
pôvodom
Zalužice (okres Michalovce)
rodinný stav
ženatý/vydatá
počet detí
3
vzdelanie
Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov - dejepis, geografia, občianska náuka, etická výchova a informatika
zamestnanie
učiteľ (výchovný poradca)
jazyky
koníčky
tvorba webových prezentácií, história, geografia, filmy
národnosť
Slovenská
cirkevná príslušnosť
Gréckokatolícka cirkev
farba očí :o)
Modrá
ktorou rukou :o)
Pravou
výška :o)
od 175 do 180 cm
na akej nohe:o)
43 - 44