Richard Vašečka

„Existujú overené hodnoty, na ktorých je možné budovať zdravú spoločnosť.“

Predseda poslaneckého klubu hnutia OĽaNO, stredoškolský učiteľ, kresťanský aktivista, autor viacerých publikácií, líder občianskych a dobrovoľníckych združení.

Pochádzam z Bratislavy. V Prešove som absolvoval štúdium teológie a učiteľstva. S manželkou Martou a štyrmi deťmi žijeme neďaleko Žiliny, kde som pätnásť rokov pôsobil ako učiteľ na gymnáziu.

Vo svojej poslaneckej práci vychádzam z toho, kým som: otec, učiteľ, kresťan. Venujem sa teda najmä otázkam súvisiacim s rodinou, školstvom a kresťanskými hodnotami. Ako člen Výboru pre obranu a bezpečnosť sa zaoberám tiež brannobezpečnostnými témami a kontrolou spravodajských služieb.

V rodinnej oblasti sa zameriavam na zákony, ktoré podporujú budovanie prirodzenej rodiny, ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, pomoc rodičom a deťom v sťažených situáciách, zlepšovanie demografickej situácie a zodpovednej výchovy detí.

Za veľmi dôležitý považujem osobný kontakt poslanca s ľuďmi v teréne. Môžete ma stretnúť nielen v jeho poslaneckej kancelárii v Žiline, ale v rámci výjazdov aj v najodľahlejších končinách Slovenska. V tom mi pomáhajú aj moje poslanecké projekty. Prostredníctvom projektu „Milovať a ctiť“ pomáham najmä manželským párom a rodinám. Projekt s mládežníckym názvom „Nemaj v paži“ je zas zameraný na motiváciu stredoškolákov k aktívnemu záujmu o život a spoločnosť, v ktorej žijú.

Rok narodenia: 1973

Povolanie: stre­doš­kol­ský uči­teľ, lek­tor kres­ťan­ských spoločenstiev

Poslanecká kancelária:
Ul. Republiky 6
010 01 Zilina
Tel.: 0949 377 447
E-mail: richard_vasecka@nrsr.sk
Úradné hodiny: UT-ŠT 9:00 – 15:00 (ST 18:00)
V prípade záujmu o stretnutie môžete vyplniť formulár na: www.richardvasecka.sk

Aké zákony som predložil moja legislatívna iniciatíva

Ako som hlasoval – záznam mojich hlasovaní v parlamente

Členstvo v parlamentných výboroch:
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (člen)
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť (člen)

Poslanecký projekt:
NEMAJ V PAŽI

Čomu sa venujem v parlamente:
Vychádzam z toho, kto som: rodič, učiteľ a kresťan. Preto sa venujem v prvom rade otázkam súvisiacim s rodinou, školstvom a kresťanskými hodnotami, ale zároveň aj otázkam bezpečnosti a kontroly spravodajstva.
  • V rodinnej oblasti sa zameriavam na zákony, ktoré podporujú budovanie tradičnej rodiny, ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, pomoc rodičom a deťom v sťažených situáciách, zlepšovanie demografickej situácie a zodpovednej výchovy detí.
  • V oblasti školstva využívam svoje 15-ročné skúsenosti učiteľa na štátnej a cirkevnej strednej škole.
  • V otázke kresťanskej viery mi nejde len o oblasť cirkevnej legislatívy, ale najmä o prezentovanie a ponúknutie kresťanských hodnôt a princípov, ktoré považujem za prínosné pre spoločnosť. Táto oblasť sa dotýka aj sociálnych otázok, kde je učenie evanjelia veľmi konkrétne a prakticky vyjadrené v princípoch sociálnej náuky cirkvi.
  • V oblasti bezpečnosti mojá práca spočíva v aktívnom členstve v parlamentných výboroch pre otázky bezpečnosti a kontroly vojenského spravodajstva. Z tohto členstva mi vyplýva zodpovednosť za to, aby bezpečnostné a spravodajské zložky tejto krajiny postupovali voči občanom korektne a v súlade zo zákonom – a upozorniť na ich prešlapy v prípade, že sa tak nedeje.

„Pre lepší život rodín na Slovensku."