Richard Vašečka

„Existujú overené hodnoty, na ktorých je možné budovať zdravú spoločnosť.“

Často hovorím študentom: „Politika začína, keď vyjdete za dvere svojho bytu.“ Dostávate sa totiž do verejného priestoru. Už na ulici pred vašim domom sa rieši politika – parkovanie, odvoz odpadu, odhŕňanie snehu či poplatky za psa. Jednoducho, ide o spoločné dobro.

Politika pre mňa znamená vyjsť zo seba, zaujímať sa o druhých ľudí, vidieť ich problémy a hľadať riešenia. Ako učiteľ a kresťanský aktivista som tak robil celý život, dávno predtým, než som tušil, že budem poslancom. Vždy som bol pripravený odpovedať na výzvy a ochotný priložiť svoju ruku k dielu.

Keď som bol oslovený, aby som išiel ako nezávislý kandidovať za poslanca Národnej rady, videl som to ako príležitosť urobiť niečo dobré pre ľudí na Slovensku. Ako veriaci kresťan som sa pýtal Boha, či je to jeho cesta pre mňa. Po dôkladnom zvážení som ponuku prijal a získal dôveru ľudí vo voľbách. Ešte viac ma teší, že po štyroch rokoch pôsobenia v politike ma volilo niekoľkonásobne viac ľudí ako po prvýkrát.

Za základ spoločného dobra pre jednotlivca i spoločnosť pokladám manželstvo a rodinu. Spolu s kolegami sa preto intenzívne zameriavame na rozvoj rodinnej politiky. Funkčnú a stabilnú rodinu pokladám za najlepšie riešenie i prevenciu väčšiny spoločenských problémov.

Sľuboval som vernosť Slovenskej republike a prácu v prospech jej občanov. Ako člen parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť preto pokladám za svoju úlohu v dnešnej zložitej situácii hľadieť v prvom rade na ochranu a bezpečnosť Slovenska a záujmy jeho občanov.

Poslanecká kancelária:
Námestie A. Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1
E-mail: richard_vasecka@nrsr.sk
V prípade záujmu o stretnutie môžete vyplniť formulár na: www.richardvasecka.sk

Aké zákony som predložil moja legislatívna iniciatíva

Ako som hlasoval – záznam mojich hlasovaní v parlamente

Členstvo v parlamentných výboroch:
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (predseda)
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť (člen)

Poslanecký projekt:
Milovať a ctiť

 

„Pre lepší život rodín na Slovensku."