Dominik Drdul

5. Dominik Drdul

študent a občiansky aktivista v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím, 21 rokov, Trnava

Kto som

Som študentom práva na Trnavskej univerzite a aktivistom v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím. Už piaty rok sa venujem dobrovoľníctvu v neziskových organizáciách, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti, najmä v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím. Zaujímam sa aj o problematiku a budovanie občianskej spoločnosti.

Prečo kandidujem

Chcem sa pričiniť o lepšie Slovensko a lepšiu Európu pre každého. Mojim cieľom je, aby v Európskom parlamente znel náš hlas aj pri témach práv marginalizovaných skupín. Za dôležité tiež považujem nastavenie jasných a transparetných pravidiel pre nakladanie s európskymi peniazmi. Na tie sa totiž skladáme my všetci a je našim právom, aby boli používané efektívne a zmysluplne. V prospech všetkých občanov EÚ.