Soňa Gaborčáková

"V parlamente budem aj naďalej hájiť záujmy tých najzraniteľnejších."

Volám sa Soňa Gaborčáková a 17 rokov pracujem v sociálnych službách. Svoj profesionálny život som zasvätila pomoci deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Vybudovala som komplexný systém starostlivosti pre tých najzraniteľnejších – Dom sv. Anny v Starej Ľubovni.

V marcových voľbách som získala dôveru občanov a stala som sa poslankyňou NR SR za OĽANO. V parlamente sa venujem problematike dlhodobej starostlivosti. Mojím cieľom je vytvoriť a nastaviť nový systém poskytovania ako aj financovania zdravotníckych úkonov v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú starostlivosť ľuďom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Cieľom by bolo zadefinovať si priority, úlohy a rozbehnúť kampaň na vyvolanie verejnej diskusie, ako sa štát bude v budúcnosti starať o odkázaných a chronicky chorých pacientov.

Najväčším problémom je, že sa na Slovensku v minimálnej miere kombinuje domáca opatera s formálnymi službami na komunitnom princípe. To znamená, že ambulantné sociálne služby by mali rodinám aspoň čiastočne odbremeniť starostlivosť o člena, aby mohli všetci členovia rodiny naďalej pracovať. V opačnom prípade sa zníži príjem rodiny hneď dvakrát. Prvýkrát sa zníži o príjem, ktorý poberal člen s ochorením a druhý príjem, ktorý rodina stratí je ten, že niekto z rodiny sa stane opatrovateľom člena s ochorením. Ďalším cieľom je poskytovanie legislatívnej pomoci zdravotne znevýhodneným a ich rodinám, staro dôchodcom, vdovám, vdovcom, sirotám a mladým rodinám s deťmi.

 

Poslanecká kancelária:

Nám. Alexandra Dubčeka 1,
812 80 Bratislava 1
Západná terasa
Kancelária č. 266
E-mail: sona_gaborcakova@nrsr.sk
Tel číslo: 02/59729318

Ako som hlasovalazoznam mojich hlasovaní v parlamente 

Moje zákonyzoznam návrhov zákonov, ktoré som predložila 

Moje pozmeňujúce návrhyzoznam pozmeňujúcich návrhov, ktoré som predložila